Ιουλίου 06, 2012

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ


Άτομα σε επαφή με παιδιά που θεραπεύτηκαν για σταφυλοκοκκική λοίμωξη του δέρματος έχουν υψηλό κίνδυνο αποικισμού με methicillin-resistant S. aureus.   Στο περιβάλλον της οικογένειας, πιο πιθανοί για αποικισμό είναι οι γονείς του παιδιού. Επίσης σε κίνδυνο αποικισμού είναι και αδέλφια κοντά στην ηλικία του ασθενούς μια και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μοιράζονται τα ίδια αντικείμενα, πχ παιχνίδια.  Ο MRSA βρέθηκε συχνότερα στις βουβωνικές πτυχές , ενώ ο MSSA στους ρώθωνες. 
Αδυναμία προσδιορισμού των ατόμων που έχουν αποικισθεί,, μπορεί να οδηγεί σε μόνιμο αποικισμό ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι ο έλεγχος του περιβάλλοντος και η προσπάθεια εξάλειψης του αποικισμού είναι πρακτική μέθοδος ή ότι αξίζει το κόστος. 
Επειδή οι επιφάνειες και αντικείμενα κοινής χρήσης είναι δυνητικά δεξαμενές του S. aureus και μετάδοσης του, θα πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στην καθαριότητα και τη διαχείριση τέτοιων αντικειμένων. 

Arch Adolesc Med 2012, 166:551


Δεν υπάρχουν σχόλια: