Ιουλίου 01, 2012

H5N1

Η εποχική γρίπη αποτελεί συνεχή απειλή για τη δημόσια υγεία.

Όταν ο ιός της γρίπης υφίσταται γενετικές μεταβολές (και γνωρίζουμε ότι αυτό είναι εύκολο για τον
συγκεκριμένο ιό), τότε υπάρχει κίνδυνος εκτροπής προς μια πανδημία από τον μεταβληθέντα ιό.

Τέτοιος κίνδυνος είναι πλέον ορατός για το στέλεχος Η5Ν1, που κατά τους επιστήμονες πρόσφατων μελετών (Science), φαίνεται ότι έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε πανδημικό στέλεχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: