Ιουλίου 19, 2012

ΕΝΤΕΡΟΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ

Ο  enterovirus 71 (EV-A71) είναι μικρός RNA ιός που μεταδίδεται κυρίως με την αναπνευστική οδό καθώς και με την εντεροστοματική οδό. ,Ο ιός ανευρίσκεται και στα κόπρανα και στις φυσαλίδες των προσβληθέντων ατόμων. Προκαλεί λοιμώξεις κυρίως το καλοκαίρι. 

Ο ιός  φυλογενετικά σχετίζεται με τον Coxsackievirus A16 (CV-A16), και μπορεί να προκαλέσει και νόσο χειρών-ποδών-στόματος.  Κυρίως προκαλεί νευρολογική συνδρομή με άσηπτη μηνιγγίτιδα, οξεία παράλυση, ή εγκεφαλίτιδα. Οι γιατροί πρέπει να υποπτεύονται τον EV-A71 (και τον CV-A16) στις περιπτώσεις αυτές. 

Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Εμβόλιο δεν υπάρχει. Η καλή προσωπική υγιεινή βοηθά στην αποφυγή της μόλυνσης.  


Δεν υπάρχουν σχόλια: