Ιουλίου 03, 2014

ΕΜΒΟΛΙΑ: ΜΗ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΟΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η ουσία της πολύ πρόσφατης αυτής ανασκόπησης είναι αυτό που λέει ο τίτλος της ανάρτησης. Βρέθηκαν ενδείξεις ότι κάποια εμβόλια προκαλούν σοβαρές παρενέργειες αλλά αυτές ήταν εξαιρετικά σπάνιες. Ο γιατρός θα πρέπει να αναλογισθεί το γενικό όφελος των εμβολίων έναντι της σπανιότητας των παρενεργειών.  

Ωστόσο, μειονεκτήματα της μελέτης ήταν ότι στις χρησιμοποιηθείσες πηγές δεν προσδιορίζονταν παράγοντες κινδύνου για σοβαρές αντιδράσεις και ότι η βαρύτητα των ανεπιθυμήτων ενεργειών δεν αναφερόταν με συνέπεια και σύστημα.

Μια σωστή σκέψη που τονίζεται από πολλούς είναι ότι το πραγματικό ποσοστό σοβαρών ή μη αντιδράσεων από τους εμβολιασμούς θα το μάθουμε όταν θα γίνονται και θα χρησιμοποιούνται μελέτες που θα είναι τελείως ανεξάρτητες από τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν πηγές από τα εξής:
  • PubMed
  • Advisory Committee on Immunization Practices statements
  • Package inserts
  • Manufacturer information packets
  • 2011 Institute of Medicine consensus report on vaccine safety 


Pediatrics 2014;134:1-13  
Published on line July 1, 2014

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: