Ιουλίου 31, 2014

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ


Ένας γιατρός για να είναι καλός δεν χρειάζεται μόνο συσσώρευση γνώσεων, που πολλές φορές είναι δύσκολο και να τις συνδυάσει.


Απαιτούνται κυρίως:
- ικανότητα και επάρκεια
- καλή  επικοινωνία
- συμπόνοια και κατανόηση
- ευχέρεια και διευκόλυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια: