Ιουλίου 08, 2014

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗΣ - ΠΟΣΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ;

Παρότι καλοκαίρι, το φθινόπωρο πλησιάζει. Το θέμα της γρίπης θα τεθεί και πάλι. Ήδη έχει τεθεί. Όμως πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το εμβόλιο που όλοι το συζητούν και λίγοι το λαμβάνουν;

Σε ανασκόπηση και μετααναλυση του θέματος  που κάλυπτε μεγάλη χρονική περίοδο, οι συγγραφείς διαπίστωσαν μέτρια προστασία έναντι της επιβεβαιωμένης γρίπης, που μάλιστα σε ορισμένες περιόδους ήταν εξαιρετικά μειωμένη. Στοιχεία και ενδείξεις για προστασία σε μεγάλες ηλικίες, άνω τω των 65 χρ., δεν υπήρχαν.

Μεγαλύτερη προστασία φαίνεται ότι παρέχει το ζωντανό εμβόλιο (δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας).


Lancet Inf Dis J 2012, 12:36-44


Δεν υπάρχουν σχόλια: