Ιουνίου 04, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ (PCV)

Η επίπτωση των PCV εμβολίων πάνω στη δημόσια υγεία εξαρτάται:
- από την ανοσογονικότητα του PCV
- από τον αριθμό και την επιλογή καταλλήλων οροτύπων στο PCV
- από το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού με το PCV

R. Dagan - ECCMID 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: