Ιουνίου 15, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΕΚΑΔΥΝΑΜΟ (PCV10)

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για το 10δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Plos One. Και είναι ενδιαφέρουσα διότι αφορά την αποκλειστική χρήση του εμβολίου σε χώρα όπου δεν προηγήθηκε το 7-δύναμο (Φινλανδία),  χορηγήθηκε σε βραχύ σχήμα (2+1, δηλ. 3 μην., 5 μην. και 12 μην.) στα βρέφη της χώρας και δεν εφαρμόσθηκε catch-up σε άλλες ηλικίες. Η εφαρμογή του άρχισε τον Σεπτέμβριο του  2010.

Η μελέτη αφορούσε την εκτίμηση άμεσης και έμμεσης επίπτωσης  του εμβολιασμού στη διεισδυτική πνευμονιοκοκκική νόσο (ΔΠΝ) έως το τέλος του 2013 στα παιδιά κάτω των 5 ετών (όλα εμβολιασμένα). Υπήρξε και μια ομάδα παιδιών άνω των 5 ετών που δεν είχαν εμβολιασθεί. Εκεί έγινε εκτίμηση της έμμεσης δράσης του εμβολίου.

Από τη μελέτη διαπιστώθηκε μείωση της συνολικής διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου κατά 80%  (ανεξαρτήτως οροτύπου) και μείωση κατά 92% της ΔΠΝ  από τους οροτύπους του εμβολίου. Παρατηρήθηκε επίσης μείωση κατά 62% της ΔΠΝ από τον ορότυπο 19Α που ως γνωστόν δεν περιλαμβάνεται στο δεκαδύναμο εμβόλιο. Αυτό δείχνει ισχυρή διασταυρούμενη προστασία.

Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση της ΔΠΝ κατά 48% σε ανεμβολίαστα παιδιά (έμμεση προστασία).

Να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε και μια μικρή αύξηση της ΔΠΝ από ορότυπους εκτός εμβολίου, μη στατιστικά σημαντική. Αυτό είναι το αναπόφευκτο επακόλουθο όλων των πνευμονιοκοκκικών εμβολίων, όσο και αν το αρνούνται μερικοί. Η διαφορά έγκειται στο ποσοστό αντικατάστασης  που ποικίλει αναλόγως του χρησιμοποιούμενου εμβολίου.

Η παραπάνω μελέτη είναι, κατά τους συγγραφείς, η πρώτη μελέτη σχεδιασμένη σε εθνικό επίπεδο ενός κράτους, χωρίς προηγούμενη χρήση PCV7 και σε χαμηλό δοσολογικό σχήμα εμβολίου.

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0120290 March 17, 2015 1 / 11Δεν υπάρχουν σχόλια: