Αυγούστου 04, 2015

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Μελέτη της πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας στη Βόρεια Γαλλία και σύγκριση της προ και μετά την εισαγωγή του εμβολίου περιόδου έδειξε ότι υπήρξε μείωση γενικώς στις περιπτώσεις μηνιγγίτιδας, η οποία όμως μείωση ήταν στατιστικά σημαντική σε ηλικίες κάτω των 2 χρόνων.

 2015 Aug 3:1-5. [Epub ahead of print]


Δεν υπάρχουν σχόλια: