Αυγούστου 10, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΕΚ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (BREAKTHROUGH)

Έλεγχος περιπτώσεων πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας εκ διαφυγής (νόσηση σε εμβολιασμένα παιδιά) και τυχόν αποτυχίας του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου στην Γαλλία κατά την περίοδο 2003-2013 έδειξε:

-  Περιπτώσεις  νόσου διαφυγής  3.2%   (7δύναμο: 24/940, 13δύναμο 15/290)

-  Αποτυχία εμβολίου   0.6%  (7δύναμο  6/940,  13δύναμο 2/290)

-  Ο ορότυπος 19F ήταν ο επικρατέστερος ορότυπος ακόμη και μετά την εισαγωγή του 13δύναμου εμβολίου

Pediatr Infect Dis July 2015 (Epub ahead of print)

Δεν υπάρχουν σχόλια: