Αυγούστου 05, 2015

HPV EMBΟΛΙΟ - ΕΜΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η εφαρμογή του μαζικού εμβολιασμού κατά του HPV στην Αυστραλία είχε ως αποτέλεσμα την σχεδόν εξάλειψη  των τύπων του ιού που περιλαμβάνονται στο τετραδύναμο εμβόλιο. 

Παρατηρήθηκε επίσης ισχυρή έμμεση προστασία του πληθυσμού με σημαντική μείωση των οροτύπων αυτών και σε μη εμβολιασθείσες γυναίκες.


Lancet Infect Dis. 2015 July
pii: S1473-3099(15)00055-9. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00055-9


Δεν υπάρχουν σχόλια: