Μαΐου 31, 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Μελέτη στη Γερμανία έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Prevenar 13 σε σχήμα τεσσάρων δόσεων (3+1) ήταν οριακά μόλις μεγαλύτερη από την αποτελεσματικότητα του  ιδίου εμβολίου σε σχήμα τριών δόσεων (2+1). 
Το σχήμα των 4 δόσεων εφαρμόζουν ελάχιστες χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, ενώ οι περισσότερες εφαρμόζουν το βραχύτερο σχήμα 2+1.


Vaccine 2016, 34: 2062


Δεν υπάρχουν σχόλια: