Ιουνίου 19, 2016

ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Οι καλύψεις εμβολίων σε ενήλικες το 2014 στις ΗΠΑ, όπως αναφέρονται στο ΜΜWR vol 65 2016.

Tdap ηλικίες ≥19 χρ:  20.1%
herpes zoster  ηλικίες ≥60 χρ:  27.9%
Influenza ηλικίες. ≥19 χρ.:      43.2%.
Pneumococcal ηλικίες  19–64 χρ:  20.3%  και  ≥65 61.3%.
Td  ηλικίες  ≥19 χρ:     62.2%.
Hepatitis A  ηλικίες ≥19 χρ. :    9.0%.
Hepatitis B  ηλικίες   ≥19 χρ. : 24.5%.
HPV ηλικίες  19–26 χρ : 40.2% (θήλεα) και  8.2% (αρρενα)


Δεν υπάρχουν σχόλια: