Ιουνίου 23, 2016

ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ


Το  Acinetobacter baumannii, είναι μικρόβιο που φιλεί την υγρασία. Προκαλεί ευκαιριακές λοιμώξεις σε νοσοκομειακούς ασθενείς, και μπορεί  εύκολα να μεταφέρεται από τα γάντια που χρησιμοποιούν οι γιατροί σε πλαστικές επιφάνειες. 

Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η συχνή αλλαγή γαντιών που χρησιμοποιούν οι υγιειονομικοί στα νοσοκομεία.

American Society for Microbiology (ASM) Microbe 2016
Abstract 333. June 19, 2016
Δεν υπάρχουν σχόλια: