Ιουνίου 08, 2016

ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΛΟΙΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Η ανεμευλογιά φαίνεται ότι έχει και ευεργετικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Στη μετέπειτα ζωή του μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης γλοιώματος του εγκεφάλου. 

Το αν η χορήγηση του εμβολίου ανεμευλογιάς έχει την ίδια επίπτωση με τη φυσική νόσηση, είναι κάτι που ερευνάται σήμερα. Θεωρείται ότι ορισμένες είναι οι πρωτεϊνες που έχουν ευεργετική επίπτωση και δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι αυτές οι πρωτείνες υπάρχουν στο εμβόλιο. Άτομα που νόσησαν και άτομα που εμβολιάστηκαν έχουν διαφορετική αντισωματική απάντηση.

PRO / EDR, 05-06-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: