Νοεμβρίου 24, 2017

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

Ασθενείς με διαβητικό πόδι που έχει επιμολυνθεί χρειάζονται επείγουσα αντιμετώπιση από ειδικούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόγνωση είναι κακή. 

Diabetic Medicine, November 20 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: