Νοεμβρίου 22, 2017

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ HPV - ΠΩΣ;

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο μεμονωμένος έλεγχος του HPV με την αντίστοιχη δοκιμασία δίνει σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα με τον συνδυασμένο έλεγχο του HPV συν τον κυτταρολογικό έλεγχο. 

J Natl Cancer Inst. Published online November 14, 2017


Νομίζω είναι λίγο νωρίς να αποδεχθεί η ιατρική κοινότητα την κατάργηση του Pap test.


Δεν υπάρχουν σχόλια: