Φεβρουαρίου 11, 2018

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

  • Μείωση των κυκλοφορούντων πολυμορφοπυρήνων
  • Ήπια = απόλυτος απόλυτος αριθμός κυττάρων 1000-1500/µL
  • Μέτρια = απόλυτος απόλυτος αριθμός κυττάρων 500-1000/µL
  • Σοβαρή = απόλυτος απόλυτος αριθμός κυττάρων κάτω από 500/µL
  • Ακοκιοκυττάρωση = ουσιαστικά απουσία ουδετεροφίλων στο περιφερικό αίμα (συνήθως ο όρος χρησιμοποιείται αν κύτταρα κάτω από 100/μL)
  • Κύρια συνέπεια της ουδετεροπενίας οι λοιμώξεις, με συχνότερες αυτές από τους βλεννογόνους


e-Medicine 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: