Φεβρουαρίου 25, 2018

SIRS


To σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (systemic inflammatory response syndrome - SIRS), ορίστηκε έτσι το 1992 από το American College of Chest Physicians και την Society of Critical Care Medicine των ΗΠΑ. 
Είναι ένα πολλαπλής αιτιολογίας σύνδρομο, όπως φαίνεται και από την εικόνα με τα αίτια να αλληλοκαλύπτονται πολλές φορές, και με τις λοιμώξεις να καταλαμβάνουν τον κύριο ρόλο.    

Για ορισμό του συνδρόμου απαιτούνται δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω:
  • Πυρετός > 38°C  ή  < 36°C
  • Σφύξεις > 90/min
  • Αναπνοές > 20/min  ή  pCO2 < 32 mm 
  • Λευκά αιμοσφαίρια αίματος > 12,000/µL  ή  < 4000/µL  ή  >10% άωρες μορφές 
e-Medicine, 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: