Ιουλίου 19, 2019

ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τα περισσότερα νέα φάρμακα που εισέρχονται στην αγορά, φαίνεται ότι δεν προσφέρουν πλεονεκτήματα και επιπλέον οφέλη από τα ήδη κυκλοφορούντα. 

Medscape, 18-07-2019


Δεν υπάρχουν σχόλια: