Ιουλίου 11, 2019

MANTOUX ΚΑΙ IGRA

Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι σε άτομα οικογένειας πάσχοντος από TB, οι δοκιμασίες Mantoux και IGRA βρέθηκαν αρνητικές. Τα άτομα είχαν εκετεθεί επί μακρόν στο μυκοβακτηρίδιο. Αυτά στην Ουγκάντα.

Η μελέτη συστήνει μεγαλύτερη προσοχή στη διαγνωστική προσέγγιση και οι συγγραφείς διερωτώνται αν φταίει η απάντηση των ασθενών στο μυκοβακτηρίδιο ή τα ίδια τα τεστ.


Nature Medicine  20129, 25: 977987


Δεν υπάρχουν σχόλια: