Ιουλίου 06, 2007

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΙΙ

Τα 10 φάρμακα που συχνότερα εμπλέκονται σε λάθη λόγω μη ορθής χρήσης είναι:

  • Insulin
  • Morphine
  • Potassium chloride
  • Albuterol
  • Heparin
  • Vancomycin
  • Cefazolin
  • Acetaminophen
  • Warfarin
  • Furosemide

Δεν υπάρχουν σχόλια: