Ιουλίου 16, 2007

ΟΞΕΙΑ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ

Χρειάζεται μακρά παρεντερική αγωγή ή ταχεία στροφή σε από του στόματος αγωγή;

Η κλασική αντιμετώπιση είναι 4-6 εβδομάδες με αντιμικροβιακά παρεντερικώς. Πολλοί είναι οι συγγραφείς που προτιμούν την από του στόματος αγωγή.

Στο PAS 2007 Annual Meeting, που έγινε τελευταία στο Τορόντο, αναφέρθηκε ότι η ταχεία μετάπτωση σε από του στόματος θεραπεία δεν ήταν επιζήμια σε παιδιά έως 17 ετών. Το ποσοστό αποτυχίας ήταν ίδιο και στα παιδιά με po αγωγή και σ΄ αυτά με IV αγωγή (4% έναντι 5%). Δεν παρατηρήθηκε επίσης διαφορά στο ποσοστό χρόνιας οστεομυελίτιδας ούτε στο ποσοστό επανεισαγωγής στο νοσοκομείο.

Ενδιαφέρουσες απόψεις, αλλά για να αρχίσουν να ισχύουν σε ευρεία βάση μάλλον θα χρειαστούν πιο εκτεταμένες μελέτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: