Ιουλίου 08, 2007

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΙΙΙ

Τα 5 «σωστά» που πρέπει να εφαρμόζει ο γιατρός για αποφυγή λαθών κατά τη χορήγηση φαρμάκων είναι:

  • Σωστός ασθενής
  • Σωστό φάρμακο
  • Σωστός χρόνος
  • Σωστή δόση
  • Σωστή οδός χορήγησης

Δεν υπάρχουν σχόλια: