Αυγούστου 03, 2007

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Στην εποχή μας με τα τόσα αντιφυματικά φάρμακα, η έκβαση της κύησης σπάνια επηρεάζεται από την ύπαρξη φυματίωσης στη μητέρα. Εκτός από τη σπάνια περίπτωση συγγενούς φυματίωσης. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η πρόγνωση της κύησης δεν μεταβάλλεται από την παρουσία φυματίωσης. Έτσι δεν υφίσταται πλέον και η παλαιά σύσταση για θεραπευτική διακοπή της κύησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: