Αυγούστου 22, 2007

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ - VII

Φυματίωση
 • Αίτιο το Mycobacterium tuberculosis.
 • Συστηματική και σιωπηρά λοίμωξη που εξελίσσεται βραδέως σε νόσο.
 • Αν η λοίμωξη δεν εξελιχθεί (λανθάνουσα φυματίωση), δεν είναι μεταδοτική.
 • Στα παιδιά η λοίμωξη εξελίσσεται ευκολότερα και ταχύτερα.
 • Προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες.
 • Μετάδοση με τα σταγονίδια (βήχας, πτάρνισμα, ομιλία, κλπ) ατόμου που πάσχει από πνευμονική φυματίωση (ανοικτή φυματίωση).
 • Η μετάδοση είναι κυρίως ενδο-οικογενειακή.
 • Χρόνος επώασης 2-10 εβδομάδες.
 • Τα παιδιά δεν μεταδίδουν γενικώς.
 • Η διάγνωση της νόσου γίνεται με βάση την άτυπη συμπτωματολογία αλλά κυρίως με την ανεύρεση θετικής φυματινοαντίδρασης.
 • Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται το παιδί με ακτινογραφία θώρακα για αποκλεισμό ενεργούς πνευμονικής νόσου.
 • Σε αρνητική ακτινογραφία, το παιδί υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία.
 • Σε θετική ακτινογραφία, υποβάλλεται σε κανονική αντιφυματική αγωγή.
 • Σε τυχόν περίπτωση ανοικτής πνευμονικής φυματίωσης η νόσος μεταδίδεται έως ότου απεκκρίνονται τα μυκοβακτηρίδια από τους βρόγχους και συνεπώς οι μαθητές απομακρύνονται του σχολείου.
 • Με την έναρξη αντιφυματικής θεραπείας η δυνατότητα μετάδοσης διακόπτεται εντός συντόμου διαστήματος (συνήθως 2 εβδομάδες), οπότε ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο.
 • Απαιτείται ορθή ενημέρωση του προσωπικού και των γονέων ώστε να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ λοίμωξης και νόσου.
 • Παιδιά με θετική φυματινοαντίδραση πρέπει να κάνουν ακτινογραφία θώρακα.
 • Θετική φυματινοαντίδραση και μόνο, δεν απαιτεί απομάκρυνση από το σχολείο.
 • Ενεργός νόσος πρέπει να θεραπεύεται.
 • Επιβάλλεται καλός καθαρισμός αντικειμένων που μολύνονται με ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται να πλένουν τα χέρια τους καλά, να μην μοιράζονται φαγητά, ή ο,τιδήποτε που μπορεί να μολύνεται με σάλιο, να καλύπτουν με μαντήλι το στόμα τους όταν βήχουν ή να βήχουν στον αγκώνα τους.
 • Το καλό πλύσιμο των χεριών είναι άκρως απαραίτητο.
 • Ενεργός προφύλαξη γίνεται με το εμβόλιο BCG, που στη χώρα μας γίνεται από κρατικούς φορείς στην ηλικία των 6-7 χρόνων.
 • Καλό είναι να γίνεται φυματινοαντίδραση σε όλα τα παιδιά κατά τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε στις ηλικίες 15 μηνών, πριν την είσοδο στο δημοτικό σχολείο και κατά την έξοδο από αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: