Αυγούστου 09, 2007

HPV-ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ο HPV πλην της σεξουαλικής, μεταδίδεται και με άμεση περιγεννητική επαφή. Άρα η χρήση προφυλακτικών δεν προφυλάσσει πλήρως. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, μελέτες έδειξαν ότι κοπέλλες που οι σύντροφοι τους χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό σε όλες τις επαφές, είχαν σημαντικά μικρότερα ποσοστά απόκτησης του HPV. Αυτό ίσχυε για όλους τους τύπους του ιού. Αυτό δείχνει μάλιστα την ΑΝΑΓΚΗ λήψης προφυλακτικών μέτρων ακόμη και μετά τον εμβολιασμό με το τετραδύναμο εμβόλιο κατά του HPV.

Δεν υπάρχουν σχόλια: