Αυγούστου 05, 2007

DTaP-IPV

Ο συνδυασμός DTaP-IPV είναι ασφαλής και προκαλεί αντισωματική απάντηση πολύ ικανοποιητική και ταυτόσημη με αυτήν που προκαλείται από τη χορήγηση των επιμέρους στελεχών ξεχωριστά. Αυτό ισχύει και για ηλικίες 4-6 χρόνων.

PAS 2007 Annual Meeting, Toronto

Στη χώρα μας ο συνδυασμός κυκλοφορεί σε δύο σκευάσματα (Repevax, Boostrix-Polio), με ένδειξη για μία αναμνηστική δόση σε ηλικίες πάνω των 12 χρόνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: