Νοεμβρίου 05, 2007

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ - II

Ρωτήθηκα τηλεφωνικά σχετικά με το περιστατικό που αναφέρω σε προηγούμενο post: για την αντικατάσταση οροτύπων, τη συχνότητα νόσου, την ηλικία νόσησης, την κοστολόγηση κλπ.
Θέλω να ξανατονίσω τα εξής:
- Η αντικατάσταση οροτύπων δεν αποτελεί προς το παρόν κλινικό πρόβλημα. Το όφελος από το εμβόλιο είναι μεγαλύτερο.
- Η συχνότητα της πνευμονιοκοκκικής νόσου είναι μεγαλύτερη στις κάτω των 2 χρόνων ηλικίες. Φυσικά μεγαλύτερη είναι και η βαρύτητα της νόσου και των επιπλοκών της.
- Το κόστος εμβολίου θεωρητικά είναι μεγάλο. Πολύ μεγαλύτερο όμως είναι το κόστος της νόσου.
- Θεωρώ ότι οι ουσιαστικές δυνατότητες του εμβολίου υπερβαίνουν κάθε στενή οικονομική παράμετρο των μελετών κόστους / οφέλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: