Νοεμβρίου 30, 2007

ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Η αφυλακτική αντίδραση, μια πολύ βαριά και ταχείας εκδήλωσης κατάσταση, απαιτεί εξίσου άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση. Αυτή γίνεται με τη χορήγηση επινεφρίνης σε δόση 0.01 mg/kg, που δεν πρέπει να υπερβεί τα 0.30 mg.
Η επινεφρίνη χορηγείται ενδομυικά διότι έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη πυκνότητα που απαιτείται για τη δράση της. Η ενδομυική χορήγηση γίνεται στον μηρό και αυτό οδηγεί σε μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε 8 λεπτά, ενώ η υποδόρια χορήγηση απαιτεί 34 λεπτά για ανάλογες συγκεντρώσεις. Ενδοφλέβια χορήγηση χρησιμοποιείται μόνο σε άτομα που δεν απάντησαν στην ενδομυική χορήγηση.
Το παραπάνω δοσολογικό σχήμα μπορεί να εφαρμοσθεί με κοινές αμπούλες και σύριγγες. Στο εμπόριο κυκλοφορεί αυτοχορηγούμενη επινεφρίνη που υπάρχει μόνο σε δύο συγκεκριμένες δοσολογίες: των 0.15 και των 0.30 mg ανά σύριγγα. Η πρώτη χορηγείται σε άτομα 10-25 kg και η δεύτερη σε άτομα άνω των 25 kg. Άρα σε άτομα κάτω των 10 kg μπορούμε να εφαρμόσουμε την ακριβή δοσολογία με τη σύριγγα ενώ σε μεγαλύτερου βάρους άτομα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προγεμισμένη σύριγγα, για μεγαλύτερη ταχύτητα.
Δεύτερη δόση της επινεφρίνης μπορεί να επαναληφθεί εντός 5-10 λεπτών από την πρώτη, εφόσον βέβαια αυτό χρειάζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: