Νοεμβρίου 21, 2007

HPV ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ

Όσο μελετάται το θέμα τόσο διαπιστώνεται ότι ο HPV είναι πολύ συχνός και στους άνδρες. Σε μελέτη φοιτητών στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι σε διάστημα 2 ετών από την έναρξη της μελέτης η αθροιστική συχνότητα νέων λοιμώξεων από HPV ήταν 62 % για τους φοιτητές και 43% για τις φοιτήτριες.
Κυριότερος παράγοντας κινδύνου για νέα λοίμωξη ήταν η ύπαρξη σεξουαλικών συντρόφων.
Τα ευρήματα αυτά εμπλέκουν πλέον δυναμικά και τους άνδρες στη στρατηγική πρόληψης από τον ιό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: