Σεπτεμβρίου 07, 2011

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

Πως μπορεί να μειωθεί η αντοχή των μικροβίων στα αντιβιοτικά;

1.    Περιορίστε την έκθεση σε αντιβιοτικά όσο το δυνατόν περισσότερο

2.    Περιορίστε το φάσμα του αντιβιοτικού που θα χορηγήσετε στο στενότερο δυνατό

3.    Χρησιμοποιείστε την μικρότερη κατάλληλή δόση για επίτευξη αποτελέσματος στη συγκεκριμένη θέση λοίμωξης και για το συγκεκριμένο μικρόβιο

4.    Χορηγείστε το φάρμακο για το μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: