Αυγούστου 04, 2013

KETOCONAZOLE

O FDA και ο ΕΜΑ απαγόρευσαν τη χρήση του αντιμυκητιασικού φαρμάκου κετοκοναζόλης σε μορφή δισκίου, λόγω της σοβαρής ηπατικής βλάβης και της φλοιεπινεφριδικής ανεπάρκειας που προκαλεί η μορφή αυτή.

Site FDA, EMA

Δεν υπάρχουν σχόλια: