Αυγούστου 11, 2013

WNV

O WNV φαίνεται ότι μπορεί να μεταδοθεί και με μετάγγιση αίματος, όπως προκύπτει από πρόσφατα ανακοινωθείσα περίπτωση.

Μεταγγίσεις γενικώς μόνον όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

ProMed August 2013
Δεν υπάρχουν σχόλια: