Αυγούστου 06, 2013

ΤΡΥΠΗΜΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΥΤΙΟΥ (PIERCING) ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ

Προσοχή στη μόδα :

Σε πόλη των ΗΠΑ 12 άτομα μέχρις στιγμής εμφάνισαν σοβαρή ψευδομοναδική λοίμωξη και συγκεκριμένα περιχονδρίτιδα του πτερυγίου του αυτιού. Όλα τα άτομα (έφηβοι και ενήλικες έως 49 ετών) ήσαν πελάτες συγκεκριμένου μαγαζιού στο οποίο είχαν κάνει piercing.

Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο υψηλού βαθμού αντισηψία πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες επεμβάσεις, έστω κι αν θεωρούνται μικροεπεμβάσεις.

ProMed August 1 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: