Μαρτίου 24, 2013

ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)


Στη μεγαλύτερη εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού στις ΗΠΑ, 23.000.000 πολίτες έλαβαν μονοδύναμο εμβολιασμό κατά της γρίπης Η1Ν1, συμμετέχοντας στον πανδημικό παροξυσμό του 2009.

Στον πληθυσμό αυτόν παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό περιπτώσεων Guillain Barre.

Βέβαια στον αντίποδα βρίσκονται οι χιλιάδες περιπτώσεις γρίπης από τις οποίες προφύλαξε ο μαζικός εμβολιασμός. Υπολογίζεται ότι εμποδίστηκαν 700000-1500000 περιπτώσεις γρίπης,
4000-10000 εισαγωγές σε νοσοκομεία και 200-500 θάνατοι.

Κάθε ενέργεια έχει οφέλη και ζημίες.
                                                                                   Lancet, 13 March 2013 , doi:10.1016/S0140-6736(12)62189-8
Δεν υπάρχουν σχόλια: