Μαρτίου 31, 2013

ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ


Μεταξύ ασθενών με κυστική ίνωση  μπορεί να υπάρξει μετάδοση πολυανθεκτικού μη φυματιώδους μυκοβακτηριδίου. Ο τρόπος μετάδοσης δεν είναι γνωστός, πιθανολογείται όμως η έμμεση μετάδοση.

The Lancet, Early Online Publication, 29 March 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: