Μαρτίου 13, 2013

ΚΟΚΚΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια αύξηση των περιστατικών κοκκύτη αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η αληθής αυξημένη συχνότητα της νόσου, η καλύτερη διάγνωση από τους γιατρούς και άρα το αυξημένο ποσοστό δήλωσης, οι βελτιωμένες μέθοδοι εργαστηριακής διάγνωσης και, τέλος, η εξασθένηση της ανοσίας.

Το τελευταίο είναι σημαντικό και δείχνει την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης της νόσου και την 
ζζαναθεώρηση ίσως των εμβολιαστικών σχημάτων. 

Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι μετά την 5η δόση του εμβολίου (4-6 χρόνων) και έως 
τη λήψη της επόμενης δόσης (11-12 χρ) η ανοσία εξασθενεί γρήγορα και το παιδί δεν προστατεύεται επαρκώς. 

Αν αυτό αποδειχθεί και με άλλες μελέτες τότε ίσως πρέπει να αλλάξουν τα σχήματα ή να παραχθούν πιο αποτελεσματικά εμβόλια κατά του κοκκύτη. 


 Pediatrics. Published online March 11, 2013Δεν υπάρχουν σχόλια: