Μαρτίου 22, 2013

AΖΙΘΡΟΜΥΚΙΝΗ - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η αζιθρομυκίνη, ένα καλό και ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιμικροβιακό φάρμακο, μπορεί να προκαλεί αλλοιώσεις στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, παράταση του QT και δυνητικά θανατηφόρες αρρυθμίες  (torsades de pointes).

Αυτά κυρίως σε άτομα με προϋπάρχουσα διαταραχή του QT, με χαμηλά επίπεδα καλίου και μαγνησίου στο αίμα, ή σε άτομα που λαμβάνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα. Ηλικιωμένοι ασθενείς ή αυτοί με προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ανεπιθύμητες ενέργειες.

Οι παραπάνω συνθήκες αφορούν κυρίως τους ενήλικες και όχι τόσο τα παιδιά. Κανένα λοιπόν φάρμακο δεν είναι άμοιρο κινδύνων.

Medscape 12-03-2013
www.fda.gov

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: