Μαρτίου 11, 2013

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ

Η ιατρική αλλάζει συνεχώς στην πορεία των χρόνων. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι και ανάλογα να πορευόμαστε. Εξάλλου ιατρική μονολιθική, χωρίς προβληματισμούς και αναπροσαρμογές επιστημονικές, αποβαίνει πολλάκις σε βάρος του ασθενούς.

Χρόνια λοιπόν γνωρίζαμε ότι το τεστ πενικιλλίνης δεν είναι αξιόπιστο και ίσως είναι και επικίνδυνο να προκαλέσει το ίδιο αντιδράσεις. Γιαυτό και ουσιαστικά είχε αποσυρθεί.

Πρόσφατα, μεγάλη προοπτική μελέτη για το θέμα αυτό έδειξε ότι το τεστ είναι αξιόπιστο, αποτελεσματικό και ασφαλές. Θεωρείται ότι η χρήση του θα βοηθήσει και στη θεραπεία των ασθενών μειώνοντας τα ακριβά και ευρέος φάσματος αντιβιοτικά. Ίδωμεν.


American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI),
2013 Annual Meeting. Abstract 829. 
Presented February 26, 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: