Μαΐου 10, 2015

ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ ΡΟΤΑΪΟΥ ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Οι προ της κυκλοφορίας του εμβολίου κατά του ιού Ρότα μελέτες είχαν δείξει ότι η απέκκριση του ιού μετά τον εμβολιασμό (το εμβόλιο είναι ζωντανό ως γνωστόν) ήταν μικρής διάρκειας.

Πρόσφατη όμως νέα μελέτη αρκετά χρόνια μετά τη χρήση του εμβολίου έδειξε ότι η απέκκριση μπορεί να φθάνει το 17% περίπου και να διαρκεί μήνες. Αυτό σε υγιή παιδιά. Κλινικά, η απέκκριση δεν έχει ουσιαστικά σημασία για τον λήπτη του εμβολίου αλλά θα μπορούσε να έχει επίπτωση αν υπάρξει μετάδοση στο περιβάλλον σε επίνοσα και ειδικά σε ανοσοκατασταλμένα άτομα.

Η μελέτη έχει ένα μειονέκτημα. Σκοπός της δεν ήταν αρχικά η μέτρηση της διάρκειας χρόνου απέκκρισης αλλά αυτό προέκυψε από τον έλεγχο των κοπράνων σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Ο έλεγχος έγινε σε παιδιά που νοσηλευόντουσαν για λοίμωξη αναπνευστικού. 

Pediatr Inf Dis J 2015, 34:296


Τα παραπάνω τονίζουν για μια ακόμη φορά το ότι σε όλα τα εμβόλια, οι μετά τη χρήση τους μελέτες αναδεικνύουν προβλήματα που δεν ήταν εμφανή πριν την έγκριση των εμβολίων.  Και τούτο διότι κατά τη χρήση τους ο πληθυσμός είναι πολύ μεγαλύτερος του πληθυσμού όπου δοκιμάσθηκε το εμβόλιο για να λάβει έγκριση. Συνεπώς πρέπει να επαγρυπνούμε συνεχώς.Δεν υπάρχουν σχόλια: