Μαΐου 03, 2015

ΚΑΝΤΙΝΤΙΑΣΗΟ αποικισμός του οροφάρυγγα από κάντιντα παρατηρείται
στο 30-35% των ανοσοϊκανών νεαρών ενηλίκων.

Είδη κάντιντας ανιχνεύονται στο 40-65%
της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου.
 

Medscape
e-Medicine


Δεν υπάρχουν σχόλια: