Μαΐου 17, 2015

ΝΕΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

Δυο νέα αντιβιοτικά ανακοινώθηκαν στο 25th  ECCMID (Απρίλιος 2015):
 1.  Η solithromycin: αποτελεί την πρώτη ευρέος φάσματος  fluoroketolide και προορίζεται για θεραπεία της πνευμονίας της κοινότητας.
2. Η eravacycline: είναι  fluorocycline, παράγωγο της  tetracycline, και  προορίζεται για θεραπεία των επιπεπλεγμενων ενδοκοιλιακών φλεγμονών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: