Μαΐου 30, 2015

ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

Σε ναυπηγείο του Belfast της Ιρλανδίας παρατηρήθηκαν τώρα τον Μάιο 4 περιπτώσεις πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας. Στις 3 περιπτώσεις ο πνευμονιόκοκκος απομονώθηκε από το αίμα και ήταν ορότυπος 4 και στη 1 ανιχνεύθηκε στα ούρα. Η πνευμονία αποδόθηκε σε εισπνοή αναθυμιάσεων κατά τη συγκόλληση μετάλλων. Πιστεύεται (χωρίς να είναι τεκμηριωμένο πλήρως) ότι μόρια των αναθυμιάσεων που εισπνέονται λειτουργούν επιβοηθητικά στην προσκόλληση του πνευμονιοκόκκου στο αναπνευστικό επιθήλιο ή προκαλούν αλλοιώσεις στην άμυνα του επιθηλίου ώστε να μπορέσει να επικαθήσει ο πνευμονιόκοκκος.

Γιατί αναρτώ το θέμα αυτό; Γιατί μου έκανε εντύπωση η αντιμετώπιση του συμβάντος. 

Πέραν της θεραπείας των ασθενών, οι αρχές κινητοποιήθηκαν και εντόπισαν ως ομάδα υψηλού κινδύνου για τυχόν άλλα περιστατικά 679 εργαζόμενους στα ναυπηγεία. Στην ομάδα αυτή χορήγησαν αντιβίωση ως χημειοπροφύλαξη (αζιθρομυκίνη 500 mg άπαξ ημερησίως για 3 ημέρες) και τους εμβολίασαν όλους με 23-δύναμο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. 

ProMed 29-05-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: