Ιουλίου 19, 2016

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Τα περιοδικά ελλείμματα μνήμης στη μέση ηλικία ίσως αντανακλούν μια στροφή στον τύπο πληροφοριών που εστιάζει ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια του σχηματισμού μνήμης και της ανάκτησης της, παρά σε βαθμιαία ελαττούμενη νοητική λειτουργία. 

Αυτά λέει μια καινούρια μελέτη. Πόσο σωστή είναι θα το δείξουν φυσικά και άλλες ανάλογες μελέτες. Πάντως η λειτουργία της μνήμης είναι μια περίπλοκη διαδικασία που δύσκολα θα διαλευκανθεί.  


Neuroimage. June  2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: