Ιουλίου 13, 2016

ΙΟΣ ΖΙΚΑ - ΔΙΑΣΠΟΡΑ


Ερευνητές από τη Γαλλία επιβεβαίωσαν την παρουσία ιού Zika στο γεννητικό σύστημα γυναικών που είχαν μολυνθεί από τον ιό. Πιθανολογούν δε ότι οι γυναίκες αυτές ισως μπορούν να γίνουν χρόνιοι φορείς διασπείροντας έτσι τον ιό. Ωστόσο, τονίζουν ότι για επιβεβαίωση χρειάζονται περαιτέρω μελέτες.


The Lancet Infectious Diseases, on line, 11-07-2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: