Ιουλίου 09, 2016

HPV ΕΜΒΟΛΙΟ - ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ

Τέθηκε η ερώτηση: Στο σχήμα 3 δόσεων του HPV εμβολίου ποια είναι τα κατάλληλα μεσοδιαστήματα:
  • Η δεύτερη δόση χορηγείται 1-2 μήνες μετά την πρώτη
  • Η τρίτη δόση χορηγείται μετά 6 μήνες από την πρώτη δόση
  • Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης δόσης είναι 1 μήνας
  • Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ  2ης και 3ης δόσης είναι  12 εβδομάδες
  • Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ  1ης και 3ης δόσης είναι  24 εβδομάδες
  • Μέγιστα μεσοδιαστήματα ΔΕΝ υπάρχουν. Έτσι σε διακοπείσα σειρά εμβολιασμού δεν επαναλαμβάνουμε τις προηγηθείσες δόσεις. Συνεχίζουμε κανονικά.

MMWR 2015;64:300-4

Δεν υπάρχουν σχόλια: