Ιουλίου 14, 2016

HPV ΕΜΒΟΛΙΟ - ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ;

Το διδύναμο HPV 16/18 AS04 εμβόλιο, χορηγούμενο σε γυναίκες άνω των 25 χρόνων φαίνεται ότι προστατεύει επ΄αρκετό διάστημα - 7 χρόνια μέχρι στιγμής σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Έχει επίσης διασταυρούμενη προστασία για τα στελέχη 31 και 45.  
Προστασία για εμμένουσα HPV λοίμωξη,  90.5%
Προστασία έναντι CIN+ , 96.2%
Αποτελεσματικότητα (efficacy) 
     για HPV 31 -  65.8% 
     για HPV 45 -  70.7% 
     για οποιοδήποτε HPV στέλεχος - 22.9%
The Lancet Infectious Diseases, June 2016
Προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα δεν είναι οι γυναίκες της α ή β ηλικίας. Ναι, προστατεύουν τα εμβόλια. Το θέμα είναι να πεισθεί γιαυτό ο κόσμος (και οι γιατροί) και να πεισθούν οι νεαρές ηλικίες. Λάθος στόχους βάζουμε ψάχνοντας την πάσα ηλικία πασών των γυναικών. Η κάλυψη σε ηλικίες που πρέπει, είναι μικρή. Πολύ μικρή. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: