Δεκεμβρίου 17, 2020

ΑΣΚΗΣΗ (ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ)

Οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα έρχονται για να βοηθήσουν τον κόσμο στην πρόληψη και τη θεραπευτική.  Συνήθως παρέρχονται και έρχονται να τις αντικαταστήσουν άλλες που επίσης θέλουν να βοηθήσουν. Με άλλες όμως προδιαγραφές. 

Έτσι λοιπόν ο WHO εξέδωσε νέες οδηγίες για τη φυσική άσκηση του ατόμου. Τώρα απαιτούνται 2.5 έως 5 ώρες την εβδομάδα φυσικής άθλησης ή δραστηριότητας για τους ενήλικες. Αυτό σημαίνει διπλασιασμό των ωρών που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. 

Πάντως η άσκηση (μικρής ή μεγάλης διάρκειας) είναι απαραίτητη και αναγκαία για όλους.


Br J Sports Med. 2020;54:1451-1462


Δεν υπάρχουν σχόλια: