Δεκεμβρίου 20, 2020

COVID-19 ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

 Το ένα τρίτο των παιδιών που είναι θετικά για τον SARS-Cov-2 είναι ασυμπτωματικό.

CMAJ. 2020;doi:10.1503/cmaj.20206.


Δεν υπάρχουν σχόλια: